متر

وِکی‌لغت

پنجابی[سودھو]

یار، سنگی، دوست

English[سودھو]

companion, friend

Roman Pronunciation[سودھو]

sajjan